Välkommen till Luleå Markanläggning AB

LMA Kontor bild

Luleå Markanläggning startade i en villa på Bergnäset. Allt eftersom blev företaget större och växte snabbt ur kostymen varför ett nytt hus byggdes i början av 90-talet.

Förutom rena markjobb har företaget även en byggverksamhet som rör sig från små till större jobb där även inglasningar ingår som en del.
Företaget är sen många år ett SUA-företag vilket innebär att vi kan utföra entreprenader i säkerhetsklassade anläggningar.

Vi jobbar ständigt efter att höja säkerheten och kvalitén på våra projekt och jobbar därför mycket med våra kvalitets & miljöledningssystem och sätter stor vikt i att alla våra anställda är delaktiga
i den processen och har en trygg
arbetsmiljö att arbeta i.

Comments are closed.