Kontakta oss

Luleå Markanläggning AB
Murbruksvägen 18
973 45 LULEÅ

Tfn växel är stängd endast mobiler gäller, se respektive kontaktperson
Fax 0920 – 25 00 09

info@lma.se

bjorn nytro Björn Persson VD/Delägare 070-584 87 02
bjorn.persson@lma.se
seb Sven-Erik Bergman Kalkyl/Delägare 070-584 87 04
sven-erik.bergman@lma.se
peter Peter Pakkala Arbetschef/Delägare 070-584 87 05
peter@lma.se
dag Dag Öqvist Arbetsledare 070-584 87 12
dag.oqvist@lma.se
Håkan Juhojuntti Arbetsledare 070-584 87 07
hakan.juhojuntti@lma.se
Rasmus Persson Arbetsledare 070-584 87 06
rasmus@lma.se
Jens Hyvönen maskin  070-675 78 48

jens@lma.se

Comments are closed.